BKL© Loonadministratie

Wat leer je?

Loonheffing

 • Loonaangifte
 • Loonheffingen
 • Dienstbetrekking
 • Inhoudingsplicht
 • Het loonbegrip
 • Heffingskortingen/Loonbelastingtabellen
 • Vrije vergoedingen/verstrekkingen
 • Eindheffingen
 • Verschil tussen de loonbegrippen
 • Inhouding en afdracht
 • Afdrachtverminderingen
 • Boeteregime
 • Administratieve verplichtingen v.d. werkgever en werknemer
 • Voorlopige teruggaaf
 • Bezwaar
 • Formulieren Loonheffing
 • Inkomstenbelasting

Recht

 • Wetskennis
 • Rechterlijke macht
 • Rechtssubjecten (NV, BV, St, ...)
 • Aansprakelijkheid
 • Overeenkomst
 • Proeftijd
 • Overeenkomst van opdracht
 • Einde Arbeidsovereenkomst
 • Opzegverboden
 • Arbeidsomstandigheden/ -tijden
 • Faillissement
 • Beroepsrecht
 • CAO

Sociale Verzekeringen

 • Wetten en uitvoeringsorganisatie
 • Polisadministratie
 • Verzekeringsplicht
 • Premiebetaling
 • Premievrijstelling bij marginale arbeid
 • Re-integratievoorzieningen
 • Ouderenkorting op basispremie
 • Het uitkeringsdagloon
 • Overname loonbetaling door UWV
 • Loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid
 • Re-integratie bij arbeidsongeschiktheid
 • Wet Arbeid en Zorg
 • Spaarloon en levensloop
 • Klachten en bezwaar
 • Formulieren Sociale Verzekeringen

FJM: Financiële, Secretariële en overige kantooropleidingen