Boekhouden MBA©

Wat leer je?

Het lesprogramma van MBA©

bestaat uit vier onderdelen:

Module Bedrijfsadministratie niveau 5:

 • Boekhoudcyclus
 • Administratie van handelsondernemingen, productiebedrijven en dienstverlenende bedrijven
 • Berekeningen van projectadministraties
 • Berekenen van de Vaste Verrekenprijs
 • Kostenbugettering
 • Leasing
 • Bedrijfsadministratie 

Module kostencalculatie niveau 5:

 • Kostenbudgettering
 • Kostenbewaking
 • Oplossen van optimalisatievraagstukken
 • informatie verstrekken te behoeve van de financiële besturen van een organisatie.

Module Belastingwetgeving niveau 5:

 • Inkomsten- en loonbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Omzetbelasting.

Financiering niveau 5:

 • Rapportages opstellen
 • rapportages analyseren en toelichten
 • Bedrijfsstatistiek: statistiek algemeen, bedrijfseconomische statistiek
 • Wettelijke regelingen met betrekking tot de jaarverslaglegging.

FJM Opleidingen verzorgt ALLE opleidingen in kleine groepen, individueel of Online. Hierdoor krijgt u maximale aandacht.

 

 

FJM: Financiële, Secretariële en overige kantooropleidingen